ĐIỆN THOẠI 95%
Ip 6s
2.750.000 đ
Xác ip
300.000 đ
Samsung cũ
4.990.000 đ
IP5S
1.100.000 đ
VIVO Y53
1.050.000 đ
Iphone X
13.999.000 đ