Hướng Dẫn

04/08/2021 | 28041
STEAM là phương pháp ứng dụng giáo dục tương tác đa chiều với các buổi thực hành kết hợp các hoạt động sáng tạo và trải nghiệm vào giảng dạy được áp dụng trong các trường học.