Nguyên Liệu Pha Chế
Cà phê hạt Ms - Coffee (5 kg)
- Cà phê hạt M-Coffee (5 kg)
- 10 Kg Tặng 1.5 Kg
750.000 đ