Nhà Đất - Bình Thạnh Chính Chủ
[NT] Bán nhà...
6.300.000.000 đ
[HT] Bán nhà 2...
4.400.000.000 đ
Sân bay Quốc Tế...
ĐÚNG THỜI ĐIỂM !!! KHÔNG TRÌ HOÃN !!!
Khi bạn lưỡng lự Thì người khác đã mua.
Lúc bạn muốn mua Thì người khác đã sở hữu và sinh lời cao.
Khi bạn thấy hoàn thiện hạ tầng Thì người khác đã bán lại.
VẬY.....! Tại sao bạn không phải là người mua trước để đón đầu lợi nhuận..!!!
1.000.000 đ