TÚI XÁCH NỮ
859494888
949.484 đ
859494888
949.484 đ
859494888
949.484 đ
gdhdhhdhd
8.595.995 đ
gdhdhhdhd
8.595.995 đ
gdhdhhdhd
8.595.995 đ
Bộ Yến Thiên Sơ...
- Theo dân gian vẫn gọi, Tổ Yến là tên một loại thực phẩm nổi tiếng được tìm thấy trên vách đá, hang động nơi chim yến sinh sống. Tổ Yến được kết tinh từ nước bọt được tiết ra từ cặp tuyến dưới lưỡi của chim yến.
2.950.000 đ