NGUYÊN LIỆU
Ly nắp cầu - in logo (1000 ly/1 lần in)
Ly nắp cầu - in logo (1000 ly/1 lần in)
1.100.000 đ