Smartphone cũ
ĐT Cũ
350.000 đ
Samsung
5.400.000 đ
ĐT Cũ
3.300.000 đ
Samsung 98%
6.000.000 đ
Micro
250.000 đ